Mã Giảm Giá Shopee Tháng 3, Voucher Shopee Khuyến Mãi 10-30%

1 Mã giảm giá Shopee Hot

1.1 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 30k cho sản phẩm thuộc Hoàn Xu Xtra

♥ Hạn dùng: 28/2. Mã được cập nhật mỗi ngày
♦ Lưu ý: Đơn hàng trên app thuộc hoàn xu Xtra
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


1.2 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 80k cho sản phẩm thuộc Hoàn Xu Xtra

♥ Hạn dùng: 28/2. Mã được cập nhật mỗi ngày
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app thuộc hoàn xu Xtra
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


1.3 Mã hoàn xu 10% tối đa 20k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 21.02.2021 00:00 – 28.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


1.4 Mã hoàn xu 3% tối đa 100k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 21.02.2021 00:00 – 28.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


1.5 Mã hoàn xu Shopee 20k tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 01.02.2021 00:00 – 28.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh trên app từ 50k
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


1.6 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k sản phẩm chính hãng shopee mall

♥ Hạn dùng: 26.02.2021 00:00 – 28.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


1.7 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k sản phẩm Hoàn xu Xtra

♥ Hạn dùng: 26.02.2021 00:00 – 28.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng thuộc hoàn xu xtra
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


1.8 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k cho đơn hàng từ Shop Freeship Xtra

♥ Hạn dùng: 26.02.2021 00:00 – 28.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã2Sức Khỏe & Sắc Đẹp

2.1 Mã hoàn xu 10% tối đa 100k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 23.02.2021 00:00 – 23.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


2.2 Mã giảm giá 10% tối đa 60k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp chính hãng

♥ Hạn dùng: 08.02.2021 00:00 – 23.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã3 Thời Trang & Phụ Kiện, Đồng Hồ

3.1 Mã hoàn xu 15% tối đa 60k cho sản phẩm thời trang

♥ Hạn dùng: 15.02.2021 00:00 – 28.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


3.2 Mã hoàn xu 15% tối đa 30k cho sản phẩm thời trang

♥ Hạn dùng: 27.02.2021 00:00 – 27.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


3.3 Mã hoàn xu 20% tối đa 50k cho sản phẩm thời trang

♥ Hạn dùng: 27.02.2021 00:00 – 27.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


3.4 Mã hoàn xu 12k cho sản phẩm thời trang Nữ

♥ Hạn dùng: 23.02.2021 15:00 – 28.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


3.5 Mã hoàn xu 10% tối đa 30k cho sản phẩm giày dép Nữ

♥ Hạn dùng: 20.02.2021 15:20 – 28.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã4 Mẹ & Bé, Đồ Chơi Cho Bé

4.1 Mã giảm giá 8% tối đa 70k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 22.02.2021 00:00 – 28.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


4.2 Mã giảm giá 5% tối đa 50k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 01.02.2021 00:00 – 28.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã5 Điện Tử Công Nghệ và Phụ Kiện

5.1 Mã hoàn xu 12% tối đa 100k cho sản phẩm điện tử thuộc Gian hàng Hoàn Xu Xtra

♥ Hạn dùng: 22.02.2021 00:00 – 24.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


5.2 Mã hoàn xu 8% tối đa 150k cho sản phẩm điện tử chính hãng

♥ Hạn dùng: 02.02.2021 00:00 – 28.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


5.3 Mã hoàn xu 6% tối đa 300k cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 01.02.2021 00:00 – 26.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


5.4 Mã hoàn xu 7% tối đa 150k cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 01.02.2021 00:00 – 26.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


5.5 Mã giảm giá 3% tối đa 1tr cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 01.02.2021 00:00 – 26.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 10tr trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


5.6 Mã hoàn xu 10k cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 01.02.2021 00:00 – 26.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 20k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã6 Điện Gia Dụng

6.1 Mã giảm giá Shopee 200k cho đơn hàng thương hiệu SAMSUNG

♥ Hạn dùng: 1/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


6.2 Mã giảm giá Shopee 100k cho đơn hàng thương hiệu SAMSUNG

♥ Hạn dùng: 1/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


6.3 Mã giảm giá Shopee 5% tối đa 200k cho đơn hàng thương hiệu SAMSUNG

♥ Hạn dùng: 1/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


6.4 Mã giảm giá Shopee 300k cho đơn hàng thương hiệu LG

♥ Hạn dùng: 1/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã7Mã giảm giá Shopee Bách Hóa Online

7.1 Mã hoàn xu 8% tối đa 80k cho sản phẩm tiêu dùng nhanh thuộc Gian hàng Freeship Xtra

♥ Hạn dùng: 27.02.2021 00:00 – 27.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã8 Nhà Cửa Đời Sống

8.1 Mã hoàn xu 10% tối đa 100k cho sản phẩm nhà cửa đời sống thuộc Gian hàng Hoàn Xu Xtra

♥ Hạn dùng: 22.02.2021 00:00 – 24.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã9 Sách, Voucher và Dịch Vụ

9.1 Mã hoàn xu 20k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 01.02.2021 00:00 – 28.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng trên app từ 100k
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã10 Ô Tô – Xe Máy, Thể Thao & Du Lịch

10.1 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng thể thao, du lịch

♥ Hạn dùng: 1/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :    Lấy mã


CHỜ CHÚT!!!

Bạn muốn săn hàng online giảm giá thì hãy ghé xem qua bài viết mã giảm giá Tiki, một trang bán hàng online giá tốt tương tự Shopee. Vào xem ngay nhé: Xem Ngay!

Mã giảm giá Shopee hay mã khuyến mãi Shopee là gì :

Mã giảm giá Shopee hay còn được gọi là mã khuyến mãi Shopee, Voucher Shopee là một đoạn mã được Shopee tạo ra nhằm tặng cho khách hàng sử dụng để giảm một số tiền tương ứng khi thanh toán mua hàng trên Shopee. Mã giảm giá này có nhiều giá trị khác nhau như : 10%, 15%, 30k, 50k…. Tùy thuộc vào chương trình mà Shopee tung ra các mã khác nhau.

Mã giảm giá Shopee thường bao gồm cả chữ và số, hoặc chỉ có chữ. Thông thường mã giảm giá Shopee không có sự phân biệt viết thường, viết hoa.

Làm sao để có mã giảm giá Shopee

1. Tìm trên App Shopee, Website Shopee

Bạn có thể truy cập vào trang https://shopee.vn/ xem quảng cáo khuyến mãi để tìm mã giảm giá hoặc mục khuyến mãi trên App Shopee chẳng hạn. Tuy nhiên, thường bạn sẽ khó tìm được mã giảm giá Shopee thích hợp.

Vì thường những mã Shopee trên là mã khuyến mãi chung. Ngoài những voucher Shopee trên, Shopee thường tặng riêng cho khách hàng mã giảm giá khác, có giá trị cao hơn những mã giảm giá chung như trên.

Ngoài ra, còn nhiều mã Shopee khác như : chơi game nhận mã, quay thưởng được mã… Cũng có trường hợp Shopee tặng mã cho khách hàng khi : giao hàng chậm, hết hàng hoặc hàng giao không đúng… Tất nhiên sẽ có nhiều mã khách hàng không sử dụng và muốn chia sẻ cho những bạn có nhu cầu mua hàng. Vậy làm cách nào để bạn có những mã giảm giá Shopee dùng riêng đó và tìm ở đâu ? Bạn sẽ tìm được câu trả lời bên dưới :

2. Tìm mã ở các website, blog chia sẻ mã giảm giá Shopee miễn phí :

Như bạn thấy hiện tại có rất nhiều website cung cấp mã giảm giá Shopee miễn phí, ở đó sẻ cập nhật mã Shopee mới nhất cho người dùng có nhu cầu sử dụng. Đa số được chia sẻ miễn phí, ai nhanh tay hơn thì sẻ sử dụng được. Có những trang cũng rao bán hoặc trao đổi lấy mã giảm giá Lazada, Tiki chẳng hạn.

Bạn có thể chọn các chuyên trang chia sẻ mã giảm giá Shopee thường xuyên chia sẻ, cập nhật các mã khuyễn mãi Shopee mới nhât. Như trang bạn đang xem https://khunglong.com là một chuyên trang chia sẻ miễn phí mã giảm giá Tiki, Shopee, Lazada… Hiện tại, trang có nhiều bạn cộng tác luôn hỗ trợ, cập nhật nhanh các voucher Shopee mới. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian tìm kiếm, bạn có thể truy cập thường xuyên trang để lấy những mã khuyến mãi mới nhất.

Một vài lưu ý khi dùng mã giảm giá Shopee :

1. Trên một đơn hàng chỉ được dùng một mã giảm giá Shopee duy nhất

Mã giảm giá Shopee thường có loại sử dụng cho tất cả sản phẩm và loại chỉ dùng được cho một ngành hàng nhất định. Do đó bạn phải chọn mã giảm giá phù hợp nhất với đơn hàng mình cần mua.

Ví dụ : bạn cần mua 1 đôi giày và 1 chiếc đồng hồ. Nhưng bạn không tìm được mã giảm giá dùng chung cho hai sản phẩm được, bạn có thể tách ra 1 đơn hàng giày dùng mã giảm giá cho sản phẩm thời trang, 1 đơn hàng đồng hồ dùng mã giảm giá cho sản phẩm đồng hồ.

2. Trên một tài khoản chỉ được sử dụng một mã giảm giá Shopee một lần

Với một tài khoản Shopee, bạn chỉ được sử dụng một mã giảm giá duy nhất một lần. Vì Shopee hạn chế trường hợp khách hàng mua đi bán lại, lợi dụng mã giảm giá để trục lợi nên Shopee thường kiểm tra khá kỹ trường hợp một khách hàng sử dụng nhiều tài khoản Shopee : trùng địa chỉ, sđt, địa chỉ mạng IP.

Ví dụ : Bạn mua túi xách và sử dụng mã giảm giá cho ngành hàng thời trang là WAFA2005 thì sau đó bạn không được dùng mã WAFA2005 nữa. Nhưng bạn có thể quay lại trang này vào ngày khác, vì có thể sẽ có mã WAFA2205 và bạn hoàn toàn có thể dùng mã này để mua cho mình thêm một chiếc túi xách giảm giá nữa.

3. Mã giảm giá Shopee có thể hết hạn hoặc hết lượt sử dụng

Thông thường khi Shopee tung ra chương trình khuyến mãi, mã giảm giá … đều kèm theo các điều khoản sử dụng, thời gian khuyến mãi, số lượt dùng mã. Những mã khuyến mãi Shopee dùng chung có thể hết lượt sử dụng trước khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Do đó bạn nên dùng mã ngay khi có nhu cầu sử dụng nhé.

4. Bạn phải áp dụng mã giảm giá Shopee trước khi hoàn tất đơn hàng

Trong quá trình đặt hàng, tại bước thanh toán cuối sẽ có chỗ để bạn nhập mã khuyến mãi Shopee. Nếu bạn quên không áp dụng mã thì chỉ còn cách hủy đơn hàng và đặt lại đơn hàng mới.

5. Hướng dẫn chi tiết cách áp dụng mã giảm giá Shopee

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Shopee của bạn

Thêm sản phẩm bạn cần mua vào giỏ hàng

Bước 2: Bạn nhấp vào giỏ hàng để vào trang thanh toán. Ở phí dưới, bạn nhìn thấy dòng chữ “Vui lòng nhập mã khuyến mãi”, chỗ này chính là nơi bạn nhập mã để được giảm giá

Bước 3: Bạn nhập mã khuyến mãi Shopee tương ứng với sản phẩm của bạn, sau khi nhập xong bạn sẽ thấy phần giá trị được giảm ngay bên cạnh

Bước 4: Hoàn tất đặt hàng. Bạn làm tương tự khi thao tác trên App điện thoại nhé

Sau khi hoàn tất đặt hàng. Bạn có thể kiểm tra đơn hàng của mình trong mục đơn hàng

Một số kinh nghiệm khi mua hàng Shopee :

Shopee là một trang thương mại điện tử tương tự như Tiki, Lazada. Tuy nhiên, khâu duyệt nhà bán hàng dễ hơn những đơn vị khác. Vì vậy để đảm bảo vệ quyền lợi của mình, bạn nên lưu ý :

  • Kiểm tra thông tin shop bán hàng : đánh giá của người mua trước, lượng người theo dõi, điểm đánh giá…
  • Xem kỹ thông tin sản phẩm, kiểm tra giá của sản phẩm tương tự ở các trang bán hàng khác. Nếu có sự chênh lệch giá quá lớn bạn nên cân nhắc kỹ
  • Nếu có vấn đề chưa rõ. Bạn hãy “chat” trực tiếp với shop để kiểm tra thông tin trực tiếp, nhất là với các sản phẩm hàng điện tử, làm đẹp…
  • Bạn nên tìm hiểu thông tin sản phẩm mình sắp mua. Cách phân biệt hàng giả, hàng nhái..

Shopee không cho bạn kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Vì vậy sau khi thanh toán xong, bạn nên kiểm tra nhanh sản phẩm của mình nếu không đạt yêu cầu thì nhanh chóng đổi trả sản phẩm

  • Nên mua các sản phẩm của Shopee Mall hoặc Shope Yêu Thích : những shop này thông thường đã bán hàng lâu trên Shopee và nhận được sự đánh giá cao của những người mua hàng trước đó. Trong đó, Shopee Mall có hỗ trợ đổi trả sản phẩm trong 7 ngày đầu.

Thông tin thêm về Shopee Mall

Shopee Mall là các thương hiệu uy tin, các doanh nghiệp sản xuất muốn bán hàng online trực tiếp tới tay người tiêu dùng mà không cần thông qua các đại lý. Do đó, mức độ uy tín cũng như chất lượng sản phẩm cao hơn hẳn các Shop nhỏ lẻ hay đại lý bán hàng thông thường. Giống như các gian hàng chính hãng của Lazada, mức giá của Shopee Mall tốt hơn thị trường bên ngoài rất nhiều. Đồng thời bạn còn được hưởng chính sách đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nữa.

Chúc bạn mua được nhiều hàng tốt giá hời!

Nhận thông báo quá email
Nhận thông báo cho
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận